عضویت در سایت ورود

Login

نام كاربري
رمز عبور
ياداوري
بازيابي رمز عبور!
بازيابي نام كاربري!

عضویت در سایت

فيلدهاي ضروري *
نام
نام كاربري
رمز عبور
Verify password
ايميل
Verify email

آغاز سالتحصیلی 93-92

امتیاز کاربران

روز دوشنبه اول مهرماه آغاز سالتحصيلي 93-92 بود. گزارش تصويري اولين روز سالتحصيلي جديد را در ادامه مطلب ملاحظه بفرماييد

هنرستان کادانش پاسارگاد - هنرستان کادانش پاسارگاد - هنرستان کادانش پاسارگاد - هنرستان کادانش پاسارگاد 

معرفی رشته کامپیوتر

امتیاز کاربران

رشته کامپیوتر


عصر حاضر را مي توان عصر اطلاعات ناميد.زمينه ساز اين تحول جديد در صنعت نيمه هادي ها و در نتيجه رايانه است. در دنياي امـروز كه دانش بشـري به سـرعت در حـال تحـول و دگـرگــوني ميباشد علوم و صنـايع گوناگـون به طور شگفـت انگيزي به رايانه وابستـه است و استفـاده از امكانـات رايانه اي و ارتبـاط از طريق شبـكه هاي رايانه اي، افـق هاي جديـدي در راه آن ها گستـرده است هنـرجويان اين رشته در طي دوران تحصيـل با مبـاني كامپيـوتر، مبـاني برنامه سـازي ، سيستم عـامل نرم افزارهاي كاربردي متداول ( مانند ) ، زبـان هـاي برنامـه سـازي تحـت ويندوز و (مانند ويژوال بيسيك، پاسكال، بيسيك)، بانك هاي اطلاعاتي وبرنامه سازي تجاري با استفاده از نرم افزار ، تجزيه وتحليل وطراحي سيستم هاي كامپيوتري، زبان تخصصي ، آشنايي با اطـلاعات تخصصي رايانه، طراحي مـدارات منطقـي پايه ، سخـت افزار و تكنولوژي رايـانه ، شبكه هاي كامپيوتري و ... آشنا مي شوند.

معرفی رشته گرافیک رایانه ای

امتیاز کاربران

رشته گرافیک رایانه ای

 

رشته هنری گرافیک کامپیوتری زمانی شکل گرفت که هنر جویان فارغ التحصیل رشته گرافیک فنی و حرفه ای با بازار کار فعالیتهای گرافیکی بیگانه بودند. هنر گرافیک پیامد لزوم انتشار است که هنرمند را بر آن داشته تا ابزاری قوی برای نشر پیامها برای خود جستجو کند . این ابزار جدید، کامپیوتر بود که هنرجوی گرافیک باید با آن مثل همان مداد ورنگ ، راپید راحت کار می کرد .

معرفی رشته حسابداری

امتیاز کاربران

رشته حسابداری


علم حسـابداري هماننـد ديگر علـوم در نتيجـه نيـازهاي انسان بـه وجود آمـده و در هـر كشوري با توجه به وجود ذخـاير و منـابع مختلف و تحولات صنعتي و اقتصادي و ظهور و توسعـه ي تجارت بيـن المللي و بازرگاني توجـه خاص و چشمگيري به متخصـصين اين رشته دارندتصميم گيـري هاي اقتصادي اشخاص به فعاليت هاي اقتصـادي منجـر مي شـوند و فعاليـت هاي اقتصادي نيز موجب مي شوند تـا اطـلاعات اقتصــادي به وجـود آيـد. اطـلاعات اقتصــادي توسـط حسـابداران شنـاسايي شده و با استفاده از ابزار مناسب جمع آوري، تجـزيه و تحـليـل، انـدازه گيـري و ثبـت مي شـود و پس از طبقه بنـدي و تلخيص به گونه اي مناسب در قالب گـزارش هاي مالي در اختيار استفاده كننده گان قرار مي گيردهنر جويان اين رشته در طي دوران تحصيل با اصـول حسابداري، كليات اقتصاد،‌ تنظيم اسناد و دفـاتر مالي، مفاهيـم و روش هاي آمـاري، امـور عمـومي بازرگـاني، كـاربـرد رايـانه در حسـابــداري، حسابداري صنعتي، حسابـداري شـركت ها، سازمان و مديريت، رياضيات امور مالي،مكاتبات اداري و ....آشنا مي شوند.

مقالات دیگر...

اخرين خبرها

خبرنامه

براي دريافت اخرين تغييرات ايميل خود را وارد كنيد
شما اینجا هستید: Home رشته ها